اطلاعیه برنامه صعود به قله سائو

دوستان عزیز و همنوردان گروه کوهنوردی پاکوب  درود,  مطابق تقویم گروه کوهنوردی پاکوب برای آدینه این هفته 30 اردیبهشت ماه 1401 برنامه صعود به قله سائو (3295 متر) در نظر گرفته شده است.  این مسیر بسیار کم تردد و بکر می باشد و تقریبا هیچ گزارشی در این خصوص در اینترنت موجود نیست.  این کوه زیبا در مرز بین 3 […]