پیمایش طالقان به شهسوار (تنکابن) – مورخ 25 الی 27 تیرماه

دوستان عزیز و همنوردان گروه کوهنوردی پاکوب  درود,  تعطیلات تیرماه بهانه ایی شد تا یکی از آرزوهای دیرینه ام را برآورده سازم. گذر از البرز غربی, مسیری زیبا, بکر و قدیمی از طالقان تا شهسوار (تنکابن) و لذت آب تنی در آب گرم دره سه هزار… این برنامه زیبا از 25 الی 27 تیرماه اجرا می شود. بازدید از آب […]