درباره پاکوب

درباره پاکوب

گروه کوهنوردی پاکوب از سال 1389 شروع بکار کرده است. هدف از تاسیس این گروه, رشد و اعتلای ورزش کوهنوردی در کنار پرداختن به تقویت قوای جسمانی و پرورش روح و روان آدمی و حفاظت از محیط زیست و جاذبه های طبیعی و فرهنگی ایران زمین می باشد. 

كوه‌ها همواره مظهر استقامت، پايداري و مكان پاک و مقدسی بوده اند. 

کوهنوردی مستلزم آماده سازی خود، آموزش و یادگیری مهارت های فنی است. حفاظت از طبیعت به عنوان یک امانت از نسلهای آینده وظیفه ذاتی هر کوهنوردیست. 

طیف وسیعی از تجربیات، برداشتها و تنوع زندگی مشترک، شکل خاصی به این ورزش داده است. کوهنوردی چیزیست که باید زندگی شود و فقط انجام و تمرین آن کافی نیست. در واقع این نوعی از فلسفه زندگی در میان ورزش است. 

این راهی برای جستجوی معنا در زندگیست و حس تمرکز را در افراد ایجاد می کند. 

کوهنوردی یک روش ارتباط گرفتن با طبیعت است. کوهنوردی یک راه فعالیت تیمی است که در آن می توان با همکاری به پیروزی رسید. کوهنوردی دریچه برای شناخت مرزهای خود هست. همه اینها اهدافی هستند که با شدت کمتر و بیشتر باعث می شود فرد به کوهستان برود و خود را بیازماید. 

امید است که در این راه سخت و دشوار با همراهی و همدلی شما خوبان موفق باشیم. 

باشد که رستگار شویم.