برنامه آموزشی کارآموزی یخ و برف – 6 دی ماه 1401

درود بر دوستان عزیز و همنوردان پاکوب همواره در شروع فصل زمستان قبل از اینکه برنامه های زمستانی را آغاز کنیم آموزش هایی را جهت ایمنی بیشتر همنوردان در زمستان در نظر می گیریم تا بتوانیم حوادث دراین فصل زیبای سال را به حداقل برسانیم. لذا برای روز سه شنبه 6 دی ماه 1401 برنامه آموزشی کارآموزی یخ و برف […]